PZHGP Oddział Radoszyce 0380

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
PZHGP Oddział Radoszyce 0380

Zmiana miejsca lotu

Loty w kategorii A i B odbędą się z miejscowości Lwówek. Powodem zmiany jest zlikwidowanie miejsca wypuszczenia w Nowym Tomyślu.

 

Harmonogram pracy komisji lotowo-zegarowej

harmonogram 2021

POBIERZ PLIK

 

Spisy gołębi dorosłych 2021

W dniu 20.03.2021 r. odbędzie się zgrywanie spisów z zegarów elektronicznych dla: 

 Rudy Malenieckiej od godz. 11:00

 Radoczyc od godz. 11:45

 Podlesia od godz. 12:30 

Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych oraz o przekazywanie zegarów osobom, które będę pomagać przy zgrywaniu spisów w poszczególnych sekcjach. 


UWAGA!!!

Nastąpiła zmiana godzin dla: 

 Podlesie od godz. 11:45

 Radoszyce od godz. 12:45

 

Spisy gołębi dorosłych 2021


Hodowcy Oddziału Radoszyce,

Spisy gołębi dorosłych na sezon lotowy 2021 należy przekazać do skarbników sekcyjnych, najpóźniej dnia 14.03.2021r - TERMIN OSTATECZNY !!!

Należy także wprowadzić ten sam spis do zegara, prośba wykonać to poprawnie i rzetelnie ponieważ spisy te będą przeniesione bezpośrednio do programu obliczeniowego, bez możliwości edycji.

Data zgrywania spisów gołębi dorosłych zostanie przekazana w osobnym komunikacie.

Prośba, aby karta spisu gołębi drukowana była obustronnie i wypełniana czytelnie.

Karta spisu dla ilości gołębi 1-50 sztuk:

>>>KARTA SPISU 1-50 GOŁĘBI<<<

Karta spisu dla ilości gołębi 1-126 sztuk:   

>>>KARTA SPISU 1-126 GOŁĘBI<<<

Karta spisu dla ilości gołębi 1-200 sztuk:     

>>>KARTA SPISU 1-200 GOŁĘBI<<<

Karta spisu w wersji edytowalnej *.doc:     

>>>KARTA SPISU WORD<<<

Spisy muszą posiadać:

  •    pełny adres hodowcy-hodowli
  •    numer telefonu kontaktowego hodowcy
  •    wpisany u góry spisu MODEL, TYP i NUMER ZEGARA
  •    pieczątkę i podpis lekarza weterynarii lub zaświadczenie o szczepieniu

Spisy nie spełniające powyższych wymagań nie będą przyjmowane.

Hodowcy posiadający zegary UNIKON drukują listę przyporządkowania, którą uzupełniają, dopisując płeć i numer barwy gołębia.

Prośba do Skarbników Sekcji by nie przyjmowali spisów niechlujnych, brudnopisów, z niepełnymi numerami obrączek, niepełnymi danymi (patrz powyższe wymagania)

UWAGA!

Hodowcy, którzy mają zamiar brać udział we współzawodnictwie olimpijskim o Mistrzostwo Polski DERBY w  lotach gołębi dwuletnich proszeni są do złożenia oprócz spisu głównego odrębnego spisu / 2 egzemplarze / zawierającego do 15 gołębi zaobrączkowanych obrączkami DERBY 2019.

Karta spisu gołębi DWULETNICH DERBY:

>>>KARTA SPISU GOŁĘBI DERBY<<<


 

EXPOGołębie - zmiana terminu

Szanowni Zwiedzający oraz Hodowcy!

W związku z rządowym zakazem organizacji targów, wystaw i  innych wydarzeń, Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie oraz 70. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych, nie odbędą się w  zaplanowanym terminie 8-10 stycznia 2021 r.

Targi oraz Wystawa zostają przeniesione na 7-9 stycznia 2022 r.